Borettslaget Årvoll Øst

Rødbergveien 5 A, 0591 Oslo

e-post: styret@arevollost.no

 

Mai 2019

 

Rundskriv Årvoll øst borettslag – nr 1/19

 

Tilstandsrapport – vedlikeholdsplan

Styret har engasjert USBL Prosjekt til å utarbeide en tilstandsrapport for borettslagets bygninger. Hensikten er å få et godt grunnlag for å planlegge og prioritere fremtidig vedlikeholdsarbeid i borettslaget. De neste ukene vil det bli gjennomført befaringer inn- og utvendig.

Dersom du har kjennskap til forhold som kan ha betydning for en slik befaring (feks vanninnsig i kjellere/yttervegger), ber vi deg melde fra om dette snarest til styret på epost styret@arevollost.no. Feil/vedlikeholdsbehov i den enkeltes leilighet, som er beboers ansvar, skal ikke meldes inn.

 

Bruk av vaskerier

Vi ber alle beboere sette seg inn i bestemmelsene for bruk av vaskeriet og overholde vasketidene. Se oppslag i den enkelte vaskekjeller. Dersom du ikke allerede har nøkkel for reservering av vasketid, kan du kontakte vaktmester og få dette. Vaktmester Morten kontaktes på epost vaktmester@arevollost.no.

 

Trappeoppganger

Det er ikke tillatt å hensette eiendeler i trappeoppgangene. En del beboere har plassert skostativ utenfor egen oppgang. Disse må snarest fjernes. Hensikten med denne praksisen er å sikre fremkommelighet, feks ved evakuering, mulighet for godt renhold og en tiltalende og ryddig oppgang.

 

Ladeplasser for EL- bil

Det etableres nå ladeplasser mellom Rødbergveien 1 og 3. I første omgang blir det mulighet for lading av 4 biler, i neste trinn blir det ytterligere 4 plasser.

Interesserte bes kontakte styret på e-post for nærmere informasjon.

 

Styret