Brannvern

Brannvern - resultat av årlig kontroll!

Den årlige kontrollen er gjennomført og styret har fått rapporten til behandling. Vi vil gå igjennom denne for å se på forbedringsområder. 

Skulle noen beboere ha spørsmål kan vaktmester kontaktes i første omgang, helst på e-post vaktmester@arevollost.no

Vi oppfordrer alle beboere som har ting plassert i fellesarealer å fjerne disse da rapporten har påpekt at dette stenger rømningsveier!

Styret