Ansvarsforhold

Denne gjennomgangen fokuserer primært på den del av ansvarsfordeling som er knyttet til vedlikehold, siden det gjerne er her det oppstår utfordringer:

Når en snakker om ansvarsfordeling og kostnader er det viktig å huske på at borettslaget ikke er en kommersiell enhet. Alle kostnader som borettslaget har, blir fordelt på hver andelseier/andelseiere via felleskostnadene. Så når en snakker om at "borettslaget skal betale", så er det i praksis beboerne, fordi utgiftene blir fordelt på alle andelseiere via felleskostnadene.

Kapittel 5.1. i vedtektene omhandler andelseiers vedlikeholdsplikt og 5.2. omhandler borettslagets vedlikeholdsplikt. Vedtektene finner du under "verdt og vite" her på hjemmesiden.

Arbeider organisert av borettslaget:

Ved større vedlikeholdsarbeider vil det ofte være slik at borettslaget organiserer det hele, normalt basert på generalforsamlingsvedtak. Oftest fordi det rent praktisk må gjøres slik fordi arbeidene berører felles anlegg, utstyr osv, men også fordi man da oppnår langt gunstigere priser.

Typisk eksempel her er baderomsrehabilitering. Det at arbeidene er organisert av borettslaget, forandrer ikke ansvarsforholdene. 

 

Noen konkrete eksempler på andelseiers ansvar:

1) Vann og avløp
Andelseier har innenfor sin leilighet ansvar for å vedlikeholde alt som har å gjøre med vann og avløp. Det vil si alle vannrør fra det punkt det kommer inn i leiligheten, og for alt som er tilkoblet avløpsrør før det går ut av leiligheten. Husk å rense sluk jevnlig.

2) Varmekabler
Hos oss betyr det i praksis varmekablene på bad. Dette er andelseiers ansvar.

3) Balkonger
Andelseier har ansvar for vedlikehold på egen balkong. Si fra til borettslaget dersom det er oppstått skader, råte eller liknende. Merk at du kan ikke gjøre noe som endrer fasaden, som f.eks å male i annen farge enn det som er standard i borettslaget, el.l. Husk å sørge for at sluk er åpent.