Det settes ut containere 11. oktober, disse kjøres bort 15. oktober.

Beboere må selv fjerne ting som er hensatt på loft, i kjeller og i øvrige fellesareal.

Sykler som er i bruk må merkes da umerkede sykler vil bli fjernet.

Den enkelte må selv levere spesialavfall som maling etc til gjenbruksstasjonen.

Se utfyllende informasjon på oppslagstavle i oppgangen.