Badedammen ble fylt med bekkevann sommeren 2018. Tiltaket er evaluert og beskrevet i denne rapporten.