Årsmøte er utsatt på ubestemt. jfr tiltak for å hindre smittespredning.
Styret kommer tilbake til hvordan og når årsmøtet gjennomføres.