Styret har i møte 22. august besluttet å øke felleskostnader og parkeringsleie.

Fra 1.10.19 øker felleskostnadene med 3,5%.

Fra 1.1.20 øker leien for parkeringsplass med 200.-, dvs at årsleien blir kr 1200.

Økningen skyldes generell prisvekst.