Velkommen til Borettslaget Årvoll Øst hjemmeside!

Borettslaget Årvoll Øst består av 12 blokker på Årvoll i Oslo. Årvoll ligger i Bydel Bjerke med Årvoll Gård og Årvolldammen som nærmeste nabo. 

På hjemmesiden finner du som er beboer det meste av den informasjonen du trenger når du bor her.